ໜ້າຫຼັກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ນິຕິກຳ

ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຂ່າວ
  • Register
ວັນຈັນ, 15 ມັງກອນ 2018 00:00

ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໜ່ວຍງານວິຊາການວຽກງານການວັດແທກອາຊຽນ Featured

ໃນວັນທີ 12-14/ 12/2017 ສປປລາວ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ໋ຽວກັບໜ່ວຍງານວິຊາການວຽກງານວັດແທກ ທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງອາຊ່ຽນ ທີ່ໂຮງແຮມວັງທອງໂດຍໃຫ້ກຽດເປີດພິທີກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ນິສິດ ຄຳມູນເຮືອງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພ້ອມມີປະທານຂອງຄະນະກໍາມະການ ໜ່ວຍງານວິຂາການວັດແທກອາຊຽນໂດຍທ່ານ Mr. DR ABDUL RAHMAN MOHAMED ແລະ ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 10 ປະເທດ ສະມະຊິກອາຊ່ຽນ, ພະນັກງານວິຊາການຈາກກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ຂະ ແໜ່ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ມີທັງໝົດ 60 ທ່ານ.

ຈຸປະສົງ: ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວຽກງານການວັດແທກ ພ້ອມທັງເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ວິທີຈັດການຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຄຸ້ມຄອງ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນວັດແທກ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການເຊື່ອມໂຍງ ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນດ້ວຍກັນ ການແລກປ໋ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ລະຫວ່າງພະນັກງານວິຊາການວັດແທກ ຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກັບ ພະນັກງານວິຊາການຈາກພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ນັກວິຊາການຈາກບັນດາປະເທດສະມະຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມ ມືໃນການພັດທະນາວຽກງານວັດແທກໂດຍສະເພາະ ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງມືອຸປະກອນວັດແທກ ໃນບັນດາປະເທດສະມະຊິກ ອາຊຽນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຍຸດຕິທໍາໃນສັງຄົມ, ນອນນັ້ນກໍ່ຍັງເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດ ຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ສັນຍາຂອງອົງການ ການຄ້າໂລກອີກດ້ວຍ.
ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ເດີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນຈຶ່ງສຳເລັດລົງ.