ແຈ້ງການ
  • Register
ວັນພະຫັດ, 08 ຕຸລາ 2015 00:00

ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດປັບປຸງບັນຊີລາຍການມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນນາມເປັນອົງການມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສຳເລັດການປັບປຸງ ບັນຊີລາຍການມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຊື່ງມີທັງໝົດ 434  ລາຍການ ແລະ ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ.

Latest from