ໜ້າຫຼັກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ນິຕິກຳ

ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ແບບຟອມຕ່າງໆ
  • Register
Up

ວຽກງານຄຸນນະພາບ

ແບບຟອມແຈ້ງ ບັນຊີຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ທີ່ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ສປປລາວ
ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນສີນຄ້ານຳເຂົ້າ
ໃບຄຳຮ້ອງຂໍຂື້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ
ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ ກາໝາຍມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ສິນຄ້າລາວ
ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນສີນຄ້າ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ
ໃບອະນຸຍາດ ນຳໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສີນຄ້າລາວ
 
 
Powered by Phoca Download