ໜ້າຫຼັກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ນິຕິກຳ

ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຂ່າວສານ
  • Register
ວັນຈັນ, 04 ມີນາ 2019 00:00

ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກໂຄງ ການຮ່ວມມືສ້າງຫ້ອງກວດກາມາດຕະຖານຜະລິດຕະ ພັນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຢູ່ ສປປ ລາວ

ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມເມີກຽວ, ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ບົດວິພາກ ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກໂຄງການຮ່ວມມືສ້າງຫ້ອງກວດກາມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນຕີ ທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂດຍປະຕິບັດຕາມພາລະບົດ ບາດຂອງກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການວັດແທກ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການດຳເນີນການກວດກາມາດຕະຖານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ.

ຕໍ່ສະພາບດັ່ງກ່າວ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ສັງຄົມໄດ້ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການກວດ ກາຄຸນນະພາບສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບມາດ ຕະຖານແຫ່ງຊາດ ທັງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພ້ອມນັ້ນຍັງເປັນການສ້າງຄວມເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ ກໍຄືການເພີ່ມທະວີວຽກງານການກວດກາ ມາດ ຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ທ່ານ ບຸນໂຮມ ພານຸວົງ, ຫົວໜ້າ ສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ (ສຢກຊ) ໄດ້ນຳສະເໜີບົດ ວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກໂຄງການ ຮ່ວມມືສ້າງຫ້ອງກວດກາມາດຕະ ຖານຜະລິດ ຕະພັນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງສັງຄົມ ແລະ ທັງເປັນການເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ຮັບ ປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ. ການສ້າງຫ້ອງກວດກາ ແລະ ລະບົບການກວດກາມາດຕະຖານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງ ດື່ມຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນການຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສະໜອງການບໍລິ ການກວດກາຄຸນນະພາບສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃຫ້ສັງຄົມ, ທັງເປັນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ຮັບປະກັນຄວາມ ປອດໄພຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ເປັນການປັບປຸງລະບົບມາດຕະ ຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການກຳນົດຂອງລະບຽບການ.

ໂຄງການການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຊ່ວຍກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ດ້ານກວດກາຄຸນນະພາບໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ, ທັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ໃນວຽກງານການກວດກາຄຸນນະພາບສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ.

ທ່ານ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າ, ເພີ່ມລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ, ສ້າງ ລາຍຮັບໃຫ້ລັດຖະບານ ຈາກການເກັບຄ່າທຳນຽມ, ການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆທີ່ກາຽວຂ້ອງ, ຊ່ວຍປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ ນຳໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ດີ, ມີຄຸນນະພາບ, ລາຄາຍຸຕິທຳ ແລະ ຍັງເປັນການສະກັດກັ້ນການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ.

ທ່ານ ນາງ ນິສິດ ຄຳມູນເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທນ ກວຕ, ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ຈຳນວນ 20 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມປະກອບຄຳເຫັນຄັ້ງນີ້.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບ: ແສງທອງ ວັນນະທຳ