ໜ້າຫຼັກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ນິຕິກຳ

ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຂ່າວສານ
  • Register
ວັນຈັນ, 22 ຕຸລາ 2018 00:00

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກວຕ ຖະແຫຼງຂ່າວເນື່ອງໃນວັນ ມາດຕະຖານໂລກ, 14 ຕຸລາ

ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ, ກໍາມະການ ສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ

ໂນໂລຊີ, ປະທານສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ, ຖະແຫຼງຂ່າວເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ, 12 ຕຸລາ, ຂຶ້ນໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2018 ທີ່ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວ ວ່າ: ວັນທີ 14 ຕຸລາ ແມ່ນວັນມາດຕະຖານໂລກ ໄດ້ໜູນວຽນ ມາບັນຈົບຄົບຮອບ 71 ປີ, ໃນປີ 2018 ນີ້ ສປປ ລາວ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການມາດຕະຖານສາ ກົນ (ISO) ຈັັດການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວໃນທົ່ວໂລກ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນທີ່ອົງການມາດຕະຖານສາກົນວາງ ອອກວ່າ: ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີ 4 (International Standards and the Fourth Industrial Revolution), ຍ້ອນວ່າປະຈຸບັນນີ້ ໂລກມະນຸດເຮົາພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກສະໄໝແຫ່ງ ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ່ 4 ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0, ເຊິ່ງເກີດຂຶ໊ນບົນພື້ນຖານການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ດ້ານຟີຊິກ. ສະນັ້ນ ໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ4.0 ນີ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຈະນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ນາໂນເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກໂນໂລຊີພັນ ທຸກຳ, ການພິມແບບ 3 ມິຕິ, ຫຸ່ນຍົນ, ພາຫະນະບໍ່ມີຄົນຂັບ, ອິນເຕີເນັດແຫ່ງສັບພະສິ່ງ, ລະບົບຂໍ້ມູນມະຫາສານ ແລະ ກຸ່ມຂໍ້ມູນຜູກພັນ ເຊິ່ງຈະກ້າວໄປເຖິງນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ແລະ ສ້າງໂຮງງານອັດສະລິຍະ, ການຈໍລະຈອນ ອັດສະລິຍະ ແລະ ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ... ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຕັກ ໂນໂລຊີລະດັບສູງແຫ່ງຍຸກສະໄໝໃໝ່ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ເກີດມີບັນດາຂະແໜງການໃໝ່ ທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສ້າງມາຕະຖານໃໝ່ຕາມມາຕະຖານສາກົນIEC, ISO ແລະ ITU ສຳລັບບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ດັ່ງກ່າວ ໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0. ສະນັ້ນ ມາດຕະຖານສາກົນ ຈະເປັນກຳລັງຂັບເຄື່ອນໃນການ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນທົ່ວໂລກ.

ຈຸດປະສົງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມາດຕະຖານໂລກ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຜູ້ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານ, ຜູ້ປະກອບການ, ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານມາດຕະຖານຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານມາດຕະ ຖານເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມດ້ານການຄ້າ, ຜະລິດ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກ້າວໜ້າຂອງໂລກ. ນອກນັ້ນ ຍັງຊ່ວຍຍົກສູງສະມັດຕະພາບການ ຜະລິດ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ອີກດ້ວຍ.

ອົງການມາດຕະຖານໂລກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1947 ແລະ ເລີ່ມແຕ່ປີ 1993 ເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມາດຕະຖານຢ່າງເປັນ ທາງການ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາດ້ານມາດຕະ ຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຊຽນ (ACCSQ) ໃນປີ 1998. ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຜູ້ສັງເກດການ ຂອງອົງການມາດຕະຖານສາກົນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2007 ໃນປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ຍົກລະດັບຈາກການເປັນສະມາຊິກຜູ້ສັງເກດການມາເປັນ ສະມາຊິກເຄິ່ງສົມບູນຂອງອົງການມາດຕະຖານສາກົນ ໃນເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຍັງໄດ້ສົ່ງບັນດາຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມເປັນ ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກຂອງອົງການມາດຕະຖານສາກົນ ໃນ 5 ຂົງເຂດຄື: ຂົງເຂດໜ່ວຍງານເຫຼັກ, ໜ່ວຍງານເຟີນີເຈີ, ໝ່ວຍງານໄມ້, ໜ່ວຍງານການບໍລິຫານຈັດການ ຄຸ້ມຄອງລະບົບ (ISO 9001) ແລະ ໜ່ວຍງານການບໍລິຫານຈັດການຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ISO 14001).

ວຽກງານມາດຕະຖານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາກົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດາກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບັນດາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດສຳລັບຜະລິດຕະພັນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງອົງການການຄ້າໂລກ, ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວັດແທກ, ວັນດານິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການ ຂື້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການກວດສອບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການໃຫ້ລາງວັນ ຄຸນນະພາບ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈຸດສອບຖາມສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ, ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ອຶ່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ກໍ່ໄດ້ສ້າງບັນດາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. ປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ມີມາດຕະຖານ ແຫ່ງຊາດລາວທີ່ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ລວມທັງໝົດ 441 ມາດຕະຖານ, ໄດ້ຮັບການອະນຸ ຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 30 ຜະລິດຕະ ພັນ, ມີບັນດາຂະແໜງການ, ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນລະບົບມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC ຈໍານວນ 25 ບໍລິສັດ, ສ້າງລະບົບການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງຕັ້ງຫນ່ວຍງານ ກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັດ ຢູ່ຕາມແຕ່ລະດ່ານຊາຍ ແດນສາກົນໄດ້ທັງໝົດ 17 ດ່ານໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງເປັນ ການຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ, ອຸດຕັນການ ຮົ່ວໄຫຼ ໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກນາສະກັດກັ້ນ ການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເຖື່ອນ, ສົ່ງເສີມຜະລິດ ຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດພາຍໃນ ເພື່ອນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທໍາແກ່ສັງຄົມ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດນັ້ນ ວຽກງານມາດ ຕະຖານ ໄດ້ຕິດພັນກັບທຸກໆຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ຂະແໜງການທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອຫັນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຍົກສູງສະ ມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ສະນັ້ນ ວຽກງານມາດຕະຖານຈຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ພັກ ແລະ ລັດມອບໝາຍໃຫ້ ໃນການພັດທະ ນາປະເທດຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ ສີຂຽວ ເພື່ອກ້າວຂຶ້ນໃນຍຸກແຫ່ງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີ 4 ນີ້.

ໃນໂອກາດວັນມາດຕະຖານໂລກນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໄຊມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ້ນໍາພັກ-ລັດ ຈົ່ງມີພາລະນາໄມເຂັ້ມແຂງ, ຂໍອວຍພອນແກ່ປວງຊົນລາວບັນ ດາເຜົ່າ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ນັກປະດິດສ້າງ, ນັກວິທະຍາ ສາດ, ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນ ຕະຫຼອດເຖິງບັນດາຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຕ່າງໆ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບ ເຂັ້ມແຂງ ສຸມທຸກເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ 2 ໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ເຮັດໃຫ້ວຽກງານມາດຕະຖານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຂື້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອການປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກ, ປະເທດຊາດມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸດຕິທຳ ແລະ ສີວິໄລ.

Latest from