ໜ້າຫຼັກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ນິຕິກຳ

ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ການເຄື່ອນໄຫວ
  • Register
ວັນພະຫັດ, 19 ກໍລະກົດ 2018 00:00

ກອງປະຊຸມເຈລະຈາດ້ານການຄ້າ ອາຊຽນ ບວກຫົກ Featured

ກອງປະຊຸມ ເຈລະຈາດ້ານການຄ້າອາຊຽນບວກຫົກ ຂອງໜ່ວຍງານຍ່ອຍ ດ້ານມາດຕະຖານ, ລະບຽບການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ຄັ້ງທີ 17(Officailly The 17th on RCEP-SWG STRACAP) ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫ່ວາງວັນທີ  16-23 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ