ໜ້າຫຼັກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ນິຕິກຳ

ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ການເຄື່ອນໄຫວ
  • Register

ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019 ສູນວັດແທກ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດສອບບໍລິມາດບັນຈຸໃນສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ (ປະເພດນ້ຳອັດລົມ) ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວໂຄຄາໂຄລາ ບ໋ອດເທີລີ້ງ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໄຮ່ , ເມືອງໄຊທານີ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ອານຸສອນ ສີຫາປັນຍາ ຮອງຫົວໜ້າສູນວັດແທກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນສູນ 03 ທ່ານ.

ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2018 ສູນວັດແທກ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດສອບບໍລິມາດບັນຈຸໃນສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ (ປະລິມານສຸດທິແກ໊ສ) ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວແກ໊ສ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານສະພັງເມີກ, ເມືອງໄຊທານີ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ນຳພາໂດຍທ່ານ ອົ້ມ ແກ້ວບຸດດາ ຮອງຫົວໜ້າສູນວັດແທກ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນສູນ 03 ທ່ານ.

ໃນເວລາ 10:00 ຂອງວັນທີ 03/01/2019 ສູນວັດແທກ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດສອບບໍລິມາດບັນຈຸໃນສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ (ປະເພດຫົວອາຫານໝູ, ເປັດ, ໄກ່) ຂອງ ບໍລິສັດ ຊີພີລາວ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຄຳ , ເມືອງໄຊທານີ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນຳພາໂດຍທ່ານ ອານຸສອນ ສີຫາປັນຍາ ຮອງຫົວໜ້າສູນວັດແທກ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນສູນ 03 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມ ເຈລະຈາດ້ານການຄ້າອາຊຽນບວກຫົກ ຂອງໜ່ວຍງານຍ່ອຍ ດ້ານມາດຕະຖານ, ລະບຽບການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ຄັ້ງທີ 17(Officailly The 17th on RCEP-SWG STRACAP) ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫ່ວາງວັນທີ  16-23 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ