ໜ້າຫຼັກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ນິຕິກຳ

ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຝຶກອົບຮົມ
  • Register
ວັນພະຫັດ, 21 ເມສາ 2016 00:00

ປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານ ສາກົນ ISO/IEC 9001 ແລະ ການສ້າງຄູ່ມື ຄຸນນະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ ລະບົບບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ສູນກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແຫ່ງຊາດ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງ ລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄຸນນະພາບ ISO/IEC 9001 ໃນວັນທີ 6-7 ເມສາ 2016 ທີ່ໂຮງແຮມເມີກຽວ

ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວິໄລ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ມີ ທ່ານ ເນັດ ກາວຽວ (Ned ORAVEL) ຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດ GANADA ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າພະແນກ, ສູນ, ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 40 ຄົນ ຈຸດປະສົງແມ່ນສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈມາດຕະຖານ ISO/IEC 9001 ກ່ຽວກັບລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄຸນນະພາບ ແລະ ການສ້າງປື້ມຄູ່ມືຄຸນນະພາບ, ປັບປຸງດ້ານຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ການບໍລິການ ແລະ ການດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງເປັນລະບົບ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເພື່ອເປັນການພັດທະນາວຽກງານ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືການສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການບໍລິຫານລະບົບ, ການບໍລິການ ແລະ ການຈັດລະບົບເອກະສານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວດຳເນີນເປັນ

Latest from